Kako postati clanЧлен може да стане секј кој има наполнето 18 години.
Потребно е да се пополни пристапница за членство која ќе може да ја добиете во централната канцеларија или од личноста која ви нуди членство.
Пополнетиот образец со лични податоци се предава на лидерот / личноста која Ви препорачува членство или се испраќа во централата на адреса: FARMASI КОЗМЕТИКА Д.О.О.Е.Л., ул. Даме Груев бр.14, ДТЦ Интекс, 1000 Скопје.
По првата порачка Ви се доделува членски број, по што добивате шифра - лозинка со помош на која ќе можете да правите порачки на нашата web страна: www.farmasi.mk.
Порачките се испраќаат на нашиот mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. во предвидениот образец кој се испраќа на преглед.
Плаќањето се врши при превземање или со претходна уплата во банка односно по обработката на порачката, така што ќе Ви се јави операторот за да Ве извести за износот на уплата по што пакетот се испраќа на саканата адреса.

FARMASI 2021 - сите права загарантирани
DESIGNER